Logo
Print this page

O nama

O SLUŽBI ZA ANTIDOPING

S 1. siječnjom 2019. na snagu je stupio novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18) kojim je propisana stručna i znanstvena djelatnost na području toksikologije i antidopinga kao jedna od djelatnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) te poslovi koje isti obavlja. Na taj način HZJZ preuzima sve dotadašnje HZTA-ine poslove, međunarodne obveze, djelatnike i sredstva.

U srpnju 2007. godine osnovana je Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu koja krajem 2010. godine odlukom Vlade ukinuta te je pripojena Hrvatskom zavodu za toksikologiju (HZT), a HZT mijenja naziv u HZTA (Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping).

Djelatnost Službe za antidoping Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo obuhvaća stručne poslove i zadatke koji su utvrđeni međunarodnim konvencijama o borbi protiv dopinga u sportu. Služba sustavno prati i koordinira akcije Vladinih i nevladinih organizacija u borbi protiv dopinga u sportu, predlaže i provodi mjere u borbi protiv dopinga u sportu, primjenjuje konvencije i pravila navedena u Pravilniku za borbu protiv dopinga HZTA te odredbe Svjetskog antidopinškog kodeksa. Organizira i provodi dopinšku kontrolu, kako na sportskim natjecanjima tako i izvan njih, postupa s rezultatima utvrđuje pravila za terapijska izuzeća u skladu s međunarodnim propisima te ih odobrava, ostvaruje međunarodnu stručnu suradnju povezanu s dopingom.

U stručne poslove i zadatke Službe za antidoping spada i organiziranje istraživanja, savjetovanja, seminara i okruglih stolova, a uz sve to izdaje i publikacije čije su teme povezane s borbom protiv dopinga u sportu.

Misija

Služba za antidoping HZTA promovira čestit i čist sport kroz provođenje antidopinških aktivnosti. Pod tim se podrazumijevaju dopinške kontrole i postupanje s rezultatima, medicinsko savjetovanje te širenje i promicanje edukacije o štetnosti dopinga u suradnji s interesnim grupama, prvenstveno sportašima i sportskim organizacijama.

Vizija

Služba za antidoping HZTA posvećena je borbi protiv dopinga kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Svoju viziju će ostvarivati kroz slijedeća područja:


testiranje i postupanje s rezultatima

edukacija

internacionalne aktivnosti

informiranje

istraživanje i razvoj na području borbe protiv dopinga u sportu

medicinsko savjetovanje

Vrijednosti

čestitost

etika

stručnost

kvaliteta

POVJERENSTVO I VIJEĆA

Povjerenstvo za terapijska izuzeća

Predsjednica: prof. dr. sc. Silva Zupančić Šalek, dr. med., spec. internist, hematolog

Članovi:
doc. dr. sc. Igor Borić, dr. med., spec. radiolog
Davor Duvančić, dr. med., spec. ortoped i sportski traumatolog
prim. dr. sc. Darije Đokić, dr. med., spec. nuklearne medicine
prof. dr. sc. Ozren Jakšić, dr. med., spec. internist, hematolog
prof. dr. sc. Darko Macan, dr. stom., spec. oralni kirurg
prof. dr. sc. Radovan Radonić, dr. med., spec. internist, intenzivist
doc. dr. sc. Iveta Šimić, dr. med., spec. internist i klinički farmakolog

Jurica Vuković, dr. med., spec. urolog

Stegovno vijeće Službe za antidoping HZJZ

Predsjednik: Gordana Korotaj, dipl. iur.

Potpredsjednica: Renata Popović, dipl. iur.

Potpredsjednik: Tomislav Tomašić, dipl. iur.

Članovi:
Mirna Rajle Brođanac, dipl. oecc.
Ivan Varvodić, prof.
mr. sc. Siniša Krajač, dipl. kineziolog
prof. dr. sc. Vladimir Gašparović, dr. med.
doc. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med.
prof. dr. sc. Marko Jakopović, dr. med.

Žalbeno vijeće Službe za antidoping HZJZ

Predsjednik: Marko Rašo, dipl. iur.

Zamjenik predsjednika: Josip Bilić, dipl. iur.

Članovi:
prof. dr. sc. Roland Pulanić, dr. med.
Zoran Bahtijarević, dr. med.
Boris Jakimenko, prof.
Zdeslav Barač, dipl. politolog
Mimi Vurdelja, mr. ph.
Renato Živković, univ.mag.oec.
Petra Pocrnić Perica, dipl. iur.
Zoran Štefec, dipl. kineziolog

Last modified onUtorak, 26 Veljača 2019 11:02
© Dizajn.Net ℗ 2017-31.07.2019 Upiti o stranici